Faaliyet Alanları

Üstyapı İnşaatları

İçerisinde insan barındıracak ve hizmet verecek tüm yapıların yapımını üstleniyoruz.

Toplu Konutlar

Belli bir alanda bir arada yapılan toplumsal amaçlı konutları en kalite şekilde yapıyoruz.

Endüstriyel Tesisler

Hammaddeden mamul meydana getirmek için yapılan gelişmiş yapılar yapıyoruz.

Hastaneler

Modern ve işlevsel hastane yapılarının inşaatını üstleniyoruz.

Oteller

İhtiyaçlara yönelik otel projeleri hazırlayıp yapı işlerini tamamlıyoruz.

Okullar

Çağımıza uygun ve  modern okullarını projelendirilmesini ve yapımını üstleniyoruz.

Alışveriş Merkezleri

Alışveriş merkezi projelerini, sistemlerinin tasarımını ve inşaat işlerini yapmaktayız.

İş Merkezleri

İş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapılar yapıyoruz.

Enerji Dağıtım Merkezleri

Talep edilen enerjiyi kaynağından kullanıcıya ulaştıran merkezler inşa ediyoruz.

Altyapı İnşaatları

Üst yapıda ihtiyaç duyulacak tam donanımlı alt yapıları yapıyoruz.

İçme Suyu Sebekeleri

İhtiyaç duyulan suyu uygun basınçta tüketiciye ulaştıran yapılar üretiyoruz.

Atık Su Şebekeleri

Yağmur Suyu ve Atık Su Şebekelerini projelendirilmesi ve yapımını üstleniyoruz.

Doğal Gaz Şebekeleri

Doğal gazın hanelere ulaşımını sağlayan projeleri yapıyoruz.

Telekomünikasyon Şebekeleri

İletişimi sağlamak üzere modern şebekelerin kurulumunu yapıyoruz.